Niżej zamieszczamy link do strony

korporacji lekarzy weterynarii Lutyko-Venedya

w Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich
Lutyko-Venedya była najstarszą i największą korporacją we Lwowie,

a jedną z najstarszych i największych w Polsce.

Powstała z połączenia dorpackich korporacji Lutycyi i Venedyi

na zjeździe lekarzy weterynarii w Poznaniu w lipcu 1921 r.


Wielu członków tej korporacji pracowało w naszym województwie.

Bardzo zachęcamy do wnikliwego przestudiowania zawartych na tej stronie informacji.http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korporacyjne/lwow/k-lutyko-venedya/
Źródło: Bartłomiej P. Wróblewski, Korporacja Studentów Akademii Medycyny Weterynaryjnej Lutyko-Venedya (Dorpat, Lwów), (na:) www.archiwumkorporacyjne.pl, stan 16 X 2011 r.